Subvencija šole v naravi in drugih dejavnosti

 
SUBVENCIJA ŠOLE V NARAVI in DRUGIH DEJAVNOSTI

Vsako šolsko leto je na šoli možno zaprositi za subvencijo šole v naravi in drugih dejavnosti, ki je namenjena socialno ogroženim družinam.

ŠOLA V NARAVI

Vlogo za šolo v naravi lahko dobite pri svetovalni delavki Suzani Kranjec Lebič v času uradnih ur. Vloge je potrebno z ustreznimi dokazili (odločba o otroškem dodatku je obvezna) vsako šolsko leto oddati pisno ali osebno na šoli. 

SUBVENCIJA DRUGIH DEJAVNOSTI

Šola omogoča tudi subvencijo drugih dejavnosti (npr. subvencijo športnega dne, tehničnega dne …). V tem primeru morajo starši napisati prošnjo za subvencijo posamezne dejavnosti in ji priložiti vsa potrebna dokazila (odločba o otroškem dodatku je obvezna).

 

Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov 1
 
 
 
 
 
Dostopnost