DEJAVNOST RAZ. MENTOR/ICA
LIKOVNI KROŽEK 3.–4. Irena Prasnic
LIKOVNI KROŽEK 6.–9. Katja Krejan
VESELA ŠOLA 4–9. Marinka Mori
DIABETES 6.–9. Živa Pečoler
SLOVENIJA, MOJA DOMOVINA 3.- 4. Marinka Mori
PLESNO GIBALNI KROŽEK 1., 2. Renata Sešel
ROČNE SPRETNOSTI – ŠIVANJE 3., 4., 5. Jasmina Rotovnik
KOLESARSKI KROŽEK 5. Marinka Mori
ZGODOVINSKI  KROŽEK 6.–9. Marja Založnik
DRAMSKO GLEDALIŠKI KROŽEK 4. Martina Ramšak
LOGIKA 6.–9. Marko Havle
BRIHTNE BUČKE 6.–9. Janja Rotovnik
PRAVLJIČNI KROŽEK 1., 2. Andreja Krotmajer
GEOGRAFSKI KROŽEK 6.-9. Petra Matičko
ŠPORTNI KROŽEK 1.–3. Mateja Grilc, Tatjana Čevnik
FOLKLORA 5. Zdenka Krajnik

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

MLADINSKI ZBOR

3.–5.

6.–9.

Silveli Grosek
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1., 2. Renata Sešel
VIVARISTIKA IN ŠOLSKO OKOLJE 4.,5. Blaž Mlinšek
TEHNIŠKI KROŽEK 6.,7. Janja Rotovnik
ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.–9.

Andreja Krotmajer,

Renata Sešel

PLANINSKI KROŽEK 1.–9. Zdenka Krajnik, Mateja Petek
ŠAHOVSKI KROŽEK 1.–9.

Šahovski klub Dravograd

Janja Rotovnik koordinatorka

BRALNA ZNAČKA 1.–9. Lilijana Ladra – koordinatorka
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 6.–9. Urška Prevalnik
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 1.–5. Mateja Petek
NEMŠKA  BRALNA ZNAČKA 4.–6. Nataša Knez
NEMŠKI KROŽEK 6–9. Nataša Knez
KLEKLJANJE 4.–9. Mira  Časar
IGRIVA KOŠARKA 1.–5. Uroš Krevh
KOŠARKA 5.–9. Miha Čop
JUDO 1.–9. Katarina Gabrovec
PLESNA ŠOLA 1.–9. Plesna šola Devžej

Zaradi omejenega števila ur interesnih dejavnosti se bodo športne, likovne, lutkovne in  dramske dejavnosti izvajale tudi v okviru aktivnosti v oddelkih podaljšanega bivanja.