ORGANI UPRAVLJANJA

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj Marko Havle. Poleg ravnatelja sta organa šole tudi Svet šole in Svet staršev.

Svet šole sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Člani Sveta šole so Milena Mendaš, Marko Vidrih, Metka Hodnik, Janja Koren, Nada Jeseničnik Krajnc, Nataša Ferarič, Jernej Bobek, Milena Jamer, Gregor Javornik, Renata Sešel, Suzana Kranjec Lebič.

Predsednica Sveta šole je Milena Jamer.

Svet staršev sestavljajo po en predstavnik staršev iz vsakega posameznega oddelka. Člani Sveta staršev so: Kristina Ravnjak, Katja Paradiž, Polona Krajnc, Tanja Razbornik, Julija Širnik, Maja Črešnik, Petra Barth, Janja Koren, Barbara Turičnik Hudernik, Nada Jeseničnik Krajnc, Nataša Ferarič, Anja Rus in Matjaž Sedeljšak.

Predsednica Sveta staršev je Nataša Ferarič.

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki,
  • strokovni aktivi.

Naloge, obveznosti in pravice strokovnih organov šole opredeljuje Zakon o osnovni šoli.

Skupno 1.027 obiskov, današnjih obiskov 1