ORGANI UPRAVLJANJA

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj Marko Havle. Poleg ravnatelja sta organa šole tudi Svet šole in Svet staršev.

Svet šole sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Člani Sveta šole so: Brigita Vogrin, Zoran Zajamšek, Dominika Čreslovnik Jehart, Špela Kogelnik, Maja Črešnik, Kristina Ravnjak, Ladra Lilijana, Petra Matičko, Mateja Grilc, Jasmina Rotovnik, Antonija Vrhovnik.

Predsednica Sveta šole je Lilijana Ladra.

Svet staršev sestavljajo po en predstavnik staršev iz vsakega posameznega oddelka.

Člani Sveta staršev so: Katja Ramšak , Špela Frajdl, Špela Kogelnik, Kristina Ravnjak, Katja Perše Paradiž, Polona   Krajnc, Tanja  Razbornik, Širnik  Julija, Črešnik   Maja, Petra   Barth, Janja   Koren, Barbara   Turičnik Hudernik, Nada Jeseničnik Krajnc.

Predsednica Sveta staršev je Maja Črešnik.

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki,
  • strokovni aktivi.

Naloge, obveznosti in pravice strokovnih organov šole opredeljuje Zakon o osnovni šoli.

 
Skupno 1.564 obiskov, današnjih obiskov 1