PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI

PROJEKTI

 • Mednarodni projekt »Zdrava šola« (Tatjana Čevnik)
 • Mednarodni projekt »Nadgradnja preventivnih pregledov šolarjev in krepitev zdravega življenjskega sloga« v sodelovanju z ZD Dravograd in ZD Slovenj Gradec
 • Policist Leon svetuje – 5. razred (Policijska postaja Dravograd)
 • Projekt »Skupaj ustvarjamo boljši svet« (1. – 9. razred); Društvo za boljši svet
 • Zlati sonček s plavalnim tečajem v 1. razredu (učiteljice RP, Plavalni klub Fužinar Ravne)
 • Mednarodni projekt Naša mala knjižnica 2.r, 3.a,b (Marinka Mori, Irena Prasnic, Martina Ramšak)
 • Šolski parlament »Moja poklicna prihodnost« (Milena Jamer)
 • »O nama – puberteta in podobne reči« (Živa Pečoler)
 • Vzpodbujajmo nekajenje – 4. razred, 5.razred
 • Program vzgoje za nekajenje – predmetna stopnja (Živa Pečoler, razredniki)
 • Projekt »Rastem s knjigo« – 7. r. (Lilijana Ladra)
 • “Knjižne mišice” – Bralci spoznavajo koroške knjižnice (Lilijana. Ladra)
 • Projekt »Igraj se z mano«  – 2. r., 3. r. (Irena Prasnic, Marinka Mori, Jasmina, Rotovnik, Renata Sešel)
 • »Bralna pismenost« (starejši berejo mlajšim, bralni nahrbtnik, bralna noč)
 • Akcija zbiranje izrabljenih kartuš, baterij … (Marko Havle)
 • Varovanje okolja (Zdenka Krajnik, Živa Pečoler)
 • Varno s soncem (Zdenka Krajnik)
 • Literarni natečaji (Lilijana Ladra, učiteljice RP)
 • Likovni natečaji (Katja Krejan, učiteljice RP)
 • Plavalni tečaj  – 3. razred od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 (Marinka Mori, Jasmina Rotovnik, Plavalni klub Fužinar Ravne)
 • Tradicionalni slovenski zajtrk (Blaž Mlinšek, razredniki)
 • Šolska shema (Blaž Mlinšek, Karmen Hribernik)

DRUGE DEJAVNOSTI 

Dejavnosti, kot so spominske ure, prireditve, proslave, okrogle mize, predavanja, plesi, sejmi in druge družabna srečanja potekajo v sodelovanju z društvi v kraju in občini in jih šola najpogosteje organizira ob raznih praznikih in drugih spominskih dnevih.

 • Šolska skupnost učencev (Milena Jamer)
 • Šolski parlament (Milena Jamer)
 • Rdeči križ (Marinka Mori)
 • Spletne strani šole (Marko Havle, Urška Prevalnik, Renata Sešel)
 • Prometna varnost (Marinka Mori)
 • Planinski pohodi (Planinsko društvo Dravograd – Zdenka Krajnik, Mateja Petek)
 • Kulturne prireditve v kraju in občini (Martina Ramšak, Tatjana Čevnik, Silveli Grosek,  Lilijana Ladra, Jernej Bobek)
 • Kulturni praznik  – povabimo gosta (Lilijana Ladra)
 • Zgodovinski spominski dnevi (Marja Založnik)
 • Kulturni spominski dnevi (Lilijana Ladra)
 • Teden otroka (Suzana Kranjec Lebič, Milena Jamer)
 • Teden požarne varnost (Boris Kotnik, Mateja Grilc)
 • Veseli december (razredniki, Milena Jamer, Suzana Kranjec Lebič)
 • Sodelovanje z Domom starostnikov sv. Eme (Martina Ramšak)
 • Šolsko glasilo (Irena Prasnic, Jernej Bobek, Urška Prevalnik, Katja Krejan, Marko Havle, Blaž Mlinšek)
 • Plesi za učence od 1. do 6. razreda 3 x letno (Milena Jamer, razredniki)
 • Valeta 15. 6. 2020 (Petra Matičko, Silveli Grosek, Katja Krejan, učiteljice RP)
 • Humanitarni akciji »Pokloni zvezek« in »Trije zimski botri« (Suzana Kranjec Lebič)
 • »Žogarija« v Dravogradu (Milena Jamer, Marinka Mori, Jasmina Rotovnik)
 • Šolski vrt, sodelovanje s Koroškim društvom Ajda (Blaž Mlinšek, Andreja Krotmajer, Mateja Grilc)
 • »Šola, da se ti zrola« – KTV Dravograd (Andreja Krotmajer, Renata Sešel)
 • Simbioza giba (učiteljice  RP in PB, Boris Kotnik, Marinka Mori)
 • Simbioza šola (Marko Havle)
 • Mesec varne rabe interneta (Marko Havle, vsi učitelji)
 • Sodelovanje v akciji Ni debate – v Surovino dajte stare aparate (Zdenka Krajnik)
 • Sodelovanje na prireditvi FS Dravca ob 15. letnici delovanja, 23. 11.2019 (Zdenka Krajnik)
 • Krajevna prireditev »Objemi me …«  ob dnevu žena in materinskem dnevu 12. 3. 2020 (R. Sešel, S. Grosek, vsi učitelji in učenci razredne stopnje)
 • Božično-novoletni bazar 3. 12. 2019 (1. do 9. razred, vsi učitelji)
 • Tabori za nadarjene učence (Jernej Bobek)
 • Sodelovanje s šolo Neue Mittelschule iz Dobrle vasi (Nataša Knez, Lilijana Ladra)
 • Drevo spominov (sajenje drevesa s prvošolčki in Matjažem Feraričem): Mateja Grilc, Tatjana Čevnik, Andreja Krotmajer)
 • Bralna noč (Milena Jamer, Lilijana Ladra, razredniki)
 • Preventivna aktivnost ZAČETEK ŠOLE  (Marinka Mori, razredniki)