SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo po en predstavnik staršev iz vsakega posameznega oddelka.

Člani Sveta staršev so: Tanja Razbornik, Julija Širnik, Maja Črešnik, Petra Barth, Janja Koren, Silva Krivec, Nada Jeseničnik Krajnc, Nataša Ferarič, Matjaž Sedeljšak, Branka Petković, Štefka Laznik Žvikart.

Predsednica Sveta staršev je Nataša Ferarič.

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV:

Zapisnik Sveta staršev 28. 1. 2019