NAČRT ŠOLSKIH POTI

GRAFIKA VARNIH POTI

PRAVILA ZA UČENCE, KI SE VOZIJO S ŠOLSKIM AVTOBUSOM IN KOMBINIRANIM VOZILOM (v nadaljevanju VOZILOM)

NAVODILA ZA VARNO POT V ŠOLO

OPIS NEVARNIH TOČK V BLIŽNJI OKOLICI ŠOLE