KONTAKTNI PODATKI:

Ime in priimek e-mail Telefon Zadolžitve
Dragica Jurjec Dragica.jurjec@guest.arnes.si

041 535576

02 8786666

Koordinacija dela šole. Organiziranje nadomeščanj. Priprava sprotnih pisnih informacij.
Suzana Kranjec Lebič suzana.kranjec-lebic@guest.arnes.si 02 8786666 Priprava sprotnih pisnih informacij. Skrb za sprotno obveščanje delavcev. Opravljanje zadolžitev ravnateljice v primeru njene odsotnosti (priprava sprotnih pisnih informacij) .
 Lilijana Ladra lilijana.ladra@guest.arnes.si 02 8786666 Skrb za sprotno obveščanje delavcev Opravljanje zadolžitev Suzane Kranjec Lebič v primeru njene odsotnosti (priprava sprotnih pisnih informacij)
Milena Jamer Milena.Jamer@guest.arnes.si 02 8786666 V primeru odsotnosti ravnateljice priprava nadomeščanj.
Marko Havle marko.havle@guest.arnes.si 02 8786666

Objava sporočil preko Lopolisa.

Objava sporočil na spletni strani šole.

Karmen Hribernik os-sentjanz@guest.arnes.si 02 8786666 Odgovarjanje na telefonske klice in usmerjanje na informacije na spletni strani šole.
Marjana Merčnik os-sentjanz@guest.arnes.si 02 8786666 Odgovarjanje na telefonske klice in usmerjanje na informacije na spletni strani šole.

 

SKRB ZA REDEN PRETOK INFORMACIJ UČENCEM IN STRAŠEM: Koordinator poskrbi, da pripravi pomembne, sveže informacije, ki jih šola objavi na svoji spletni strani in oglasnih deskah. Informacije na spletni strani po potrebi objavlja Marko Havle.

Ustne informacije staršem in učencem redno posredujejo razredniki.

Navodila in pojasnila o zdravstvenih vprašanjih se dobi:

Zdravstveni dom Dravograd: ga. Franja Hribernik, tel.: 041342612
Nacionalni inštitut za javno zdravje območna enota Ravne na Koroškem: 02 8705 600
ali dr. Neda Hudopisk, tel: 041846047
Nacionalni inštitut za javno zdravje je vzpostavil posebno telefonsko številko, na kateri lahko dobite več informacij. Številka je dosegljiva vsak dan od 9. do 17. ure. GSM: 031 646 617

 

Največ lahko naredimo za preprečevanje obolevanja s preventivnimi ukrepi (umivanje in razkuževanje rok, higiena kašlja …), ki jih najdete na povezavi v informacijah NIJZ. V primeru, da se bo virus pojavil na šoli, smo v načrtu navedli naslednje ukrepe:

 

Ukrepi pri učencih, obolelih za koronavirusom

  • Če učenec zboli, naj ne hodi v šolo. Starši so o tem dožni takoj obvestiti šolo.
  • Če učenec zboli v šoli, učitelj TAKOJ obvesti starše.
  • Učenca se odpelje v malo knjižnico, kjer počaka na starše ob varstvu delavca šole. Starši so dolžni učenca prevzeti čimprej.
  • Koordinator pripravi seznam dežurnih učiteljev, ki morajo biti na razpolago v času obratovanja šole in bodo skrbeli za izolirane otroke.
  • Oboleli otrok in dežurni učitelj morata nositi zaščitne maske, ki bodo shranjene v prostorih, namenjenih izolaciji.
Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1