Ravnateljica šole, Dragica JURJEC, univ. dipl. psih.

Drage učenke in učenci, spoštovani starši in ostali obiskovalci spletne strani!

Pred vami je spletna stran OŠ Šentjanž pri Dravogradu, kjer vam predstavljamo osnovne informacije o naši šoli, organizacijo in načrt dela ter obvezni in razširjeni program. Predstavlja nam osnovne podatke o učencih in delavcih šole, hkrati je vodnik skozi šolski koledar. Vsebuje tudi ponudbo interesnih dejavnosti,  kjer lahko vsak učenec zase najde najustreznejšo obliko preživljanja prostega časa in se izkaže na številnih področjih izobraževanja.

V šoli si želimo čim bolje spoznati vsakega učenca, zato je potrebno sodelovanje s starši. Le dopolnjevanje med družino in šolo lahko prispeva k dobri vzgoji in zastavljenim ciljem na izobraževalnem področju. Zato vabim starše, da se redno udeležujete vseh oblik sodelovanja s šolo, se z učitelji veliko pogovarjate in si medsebojno zaupate. Le v takšnih razmerah bo tudi otrok razvil pozitivna stališča do šole in izobraževanja in preko svoje otroške radovednosti razvijal veselje in željo po vseživljenjskem učenju.

Kot sestavni del publikacije so na spletni strani objavljeni Hišni red, Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda OŠ Šentjanž pri Dravogradu, po katerih se bomo ravnali vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa na naši šoli.

Na vsebinskem področju je največja novost uvedba pouka nemščine kot drugega tujega jezika, ki se bo izvajal kot obvezni predmet v 7. razredu. V zadnji triadi bomo nadaljevali z izvajanjem strnjenih oblik pouka – s fleksibilnim predmetnikom, ki smo ga uvedli v preteklem šolskem letu.

Vsi si želimo, da bi bili naši otroci uspešni in zadovoljni in da bi se v šoli dobro počutili. Prepričana sem, da bomo s postavljanjem realnih ciljev ter v sozvočju sodelovanja med šolo in domom to tudi dosegli.

Vsem želim srečno in uspešno šolsko leto 2009/10.

Ravnateljica

Dragica JURJEC

Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1