V preteklem šolskem letu smo na osnovi razpisa JSKD opravili “inventuro” kulturnega dogajanja na naši šoli od leta 2019 do 2022. Ugotovili smo, da se je na naši šoli kljub koronskim časom v tem časovnem obdobju odvilo izjemno število kulturnih dogodkov na različnih področij. V okviru interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov se na naši šoli izvajajo aktivnosti na glasbenem, folklornem, likovnem, plesnem in turističnem področju. V omenjenem časovnem intervalu smo pripravili 13 prireditev v lastni produkciji. V sodelovanju s KTV in uporabo sodobnih IKT orodij smo v pandemičnem obdobju pokazali, kaj vse smo uspeli ustvariti v obdobju šolanja na daljavo. Pripravili smo odmevne prireditve v kraju ob dnevih šole in se udeležili številnih festivalov in revij. Sodelovali smo v desetih kulturnih projektih na različnih nivojih od regijskega do državnega. Naši učitelji so opravili več kot 80 ur dodatnega izobraževanja na področju kulturnega udejstvovanja. Hkrati pa smo za naše učence organizirali 9 obiskov zunanjih institucij od SNG Opera in balet do obiska galerij in ogleda predstav različnih produkcij. Zaradi vsega naštetega in zaradi dejstva, da je naša šola uspela dokazati tesno povezanost z lokalno skupnostjo, predvsem pa interdisciplinarno sodelovanje na kulturnih področjih znotraj šole in tudi z drugimi kulturnimi deležniki, smo v mesecu juniju 2023 pridobili naziv KULTURNA ŠOLA, ki ga bomo lahko uporabljali do konca šolskega leta 2026/2027. 

Jernej Bobek

Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1