Drage učenke in učenci, spoštovani starši in ostali obiskovalci spletne strani!

Na šolski spletni strani je objavljena predstavitev naše šole za šolsko leto 2013/14. V pisni obliki je predstavitev dosegljiva v tajništvu šole v poslovnem času šole.
Predstavljamo osnovne informacije o naši šoli, organizacijo in načrt dela ter obvezni in razširjeni program. Našli boste tudi osnovne podatke o učencih in delavcih šole, hkrati je vodnik skozi šolski koledar.
Pestra ponudba interesnih dejavnosti omogoča, da lahko vsak učenec zase najde najustreznejšo obliko preživljanja prostega časa. Želimo, da bi bil vsak učenec vključen vsaj v eno interesno oziroma obšolsko dejavnost.
V predstavitvi so objavljeni Hišni red, Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda OŠ Šentjanž pri Dravogradu, po katerih se moramo ravnati vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa na naši šoli ter Pravila o šolski prehrani.
Na naši šoli bomo tudi letos izvajali strnjene oblike pouka v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in nadaljevali s tekmovanji in z izvajanjem projektov iz preteklih šolskih let.
V letošnjem šolskem letu bomo prešli na elektronsko vodenje šolske dokumentacije – dnevnikov in redovalnic, kar boste starši spoznali na govorilnih urah.
Zaradi spremenjene šolske zakonodaje je nekaj novosti: ocenjevanje s številčnimi ocenami v tretjem razredu, obvezna udeležba za šestošolce na nacionalnem preverjanju znanja, preimenovanje »vzgojnih predmetov« in še nekaj manjših sprememb, ki ne vplivajo na vsebino in obseg dela in jih boste spoznali med šolskim letom.

Vsem želim mirno in uspešno šolsko leto 2013/14.

Ravnateljica
Dragica JURJEC

Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1