PROJEKTI

NAZIV PROJEKTA VKLJUČENI RAZREDI VODJA in vključeni učitelji
Mednarodni projekt »Zdrava šola« od 1. do 9. r Mateja Petek – vodja, Blaž Mlinšek, Suzana K. Lebič, Marinka Vožič, Tatjana Čevnik, Marko Sonjak, razredniki
Pasavček

2.–4. r.

 

Kristina Prikeržnik Vrhovnik – koordinatorica, razredničarke
Policist Leon svetuje 5. B. Donko – PP Dravograd, Zdenka Krajnik,
Zlati sonček s plavalnim tečajem v 1. razredu (učiteljice RP, Plavalni klub Fužinar Ravne) 1. r. Renata Sešel, Andreja Krotmajer
Mednarodni projekt Naša mala knjižnica 1.–3. r. Marinka Vožič, Irena Prasnic, Jasmina Rotovnik, Andreja Krotmajer (vodja), Tatjana Čevnik
Šolski parlament Duševno zdravje otrok in mladostnikov vsi razredi Milena Jamer in Vesna Turičnik
»O nama – puberteta in podobne reči« 7. r. Mojca Dajčman
Spodbujajmo nekajenje 4. r., 5. r. Milena Jamer, Zdenka Krajnik, Kristina Prikeržnik Vrhovnik
Program vzgoje za nekajenje 6.–9. r. Mojca Dajčman, razredniki
Projekt »Rastem s knjigo« 7. r. Lilijana Ladra
»Knjižne mišice« – Bralci spoznavajo koroške knjižnice Zlati bralci Lilijana Ladra
Bodi kul, beri ful 7. do 9. r. Lilijana Ladra

»Bralna pismenost«

(bralni nahrbtnik)

1. do 5. r. Lilijana Ladra, učiteljice RP
Varovanje okolja   Zdenka Krajnik, Mojca Dajčman
Varno s soncem   Zdenka Krajnik, učiteljice RP in Blaž Mlinšek
Literarni natečaji   Lilijana Ladra, učiteljice RP
Likovni natečaji   Katja Krejan, učiteljice RP
Plavalni tečaj 3. a, 3. b Jasmina Rotovnik, Marinka Vožič, Plavalni klub Fužinar Ravne
Tradicionalni slovenski zajtrk 1.–9. r. Blaž Mlinšek, razredniki
Šolska shema 1.–9. r. Blaž Mlinšek, Karmen Hribernik
Turizmu pomaga lastna glava – TPLG   Vesna Turičnik, Marko Sonjak, Lara Lužnic
Projekt Krokus 8. r. Petra Matičko
Razvojna naloga Učna okolja 21. stoletja 1.–9. r. Urška Prevalnik – vodja, Renata Sešel, Mateja Petek, Mateja Grilc, Jasmina Rotovnik, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Lara Lužnic, Jernej Bobek, Petra Matičko
Korak k Sončku 1.–4. r. Vesna Turičnik
Projekt Sobivanje 1.–4. r. Jasmina Rotovnik – vodja, razredničarke, M. Petek, T. Čevnik, Andreja Krotmajer
Projekt MIMIC – Kako mladi uporabljajo družbena omrežja in druge medije 8.–9. r. Suzana Kranjec Lebič
Projekt Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja 8.–9. r.

Suzana Kranjec Lebič

 

Projekt Mednarodni dan strpnosti 1.–9. r

Suzana Kranjec Lebič

 

Dvig digitalne kompetentnosti 1.–9. r. Petra Matičko – vodja, Urška Prevalnik, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Renata Sešel, Marko Havle
MRK – mladi raziskovalci Koroške 8. in 9. r. predmetni učitelji
Mednarodni projekt Evropski šolski športni dan 2022 1.–9. r. Marko Sonjak in učitelji

 

DRUGE DEJAVNOSTI

Dejavnosti, kot so spominske ure, prireditve, proslave, okrogle mize, predavanja, plesi, sejmi in druge družabna srečanja potekajo v sodelovanju z društvi v kraju in občini in jih šola najpogosteje organizira ob raznih praznikih in drugih spominskih dnevih:

 • Šolska skupnost učencev (Milena Jamer, Vesna Turičnik)
 • Šolski parlament (Milena Jamer, Vesna Turičnik)
 • Rdeči križ (Marinka Vožič)
 • Akcija zbiranje izrabljenih kartuš, baterij … (Lara Lužnic)
 • Spletne strani šole (Lilijana Ladra, Renata Sešel, Lara Lužnic)
 • Prometna varnost, Zavod Varna pot (Marinka Vožič)
 • Planinski pohodi (Planinsko društvo Dravograd – Zdenka Krajnik, Mateja Petek)
 • Kulturne prireditve v kraju in občini (Tatjana Čevnik, Silveli Grosek, Lilijana Ladra, Jernej Bobek, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Jasmina Rotovnik)
 • Zgodovinski spominski dnevi (Petra Matičko)
 • Kulturni spominski dnevi (Lilijana Ladra)
 • Teden otroka (Suzana Kranjec Lebič, Milena Jamer, Vesna Turičnik)
 • Teden požarne varnost (Mateja Grilc, Jernej Bobek)
 • Veseli december (Milena Jamer, Suzana Kranjec Lebič, Vesna Turičnik, razredniki,)
 • Sodelovanje z Domom starostnikov sv. Eme (Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Tatjana Čevnik, Jasmina Rotovnik, Marinka Vožič)
 • Božično-novoletni bazar – december 2022 (Janja Rotovnik, Jernej Bobek, vsi učitelji)
 • Božično-novoletni koncert (Renata Sešel, Silveli Grosek, Kristina P. Vrhovnik, Mateja Petek)
 • Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu – 21. 3. 2023 (Marinka Vožič, Tatjana Čevnik, Irena Prasnic, Andreja Krotmajer, Katja Krejan, Mateja Petek,
 • Dan šole – 25. 5. 2023 ali 1. 6. 2023 – Osem krogov odličnosti s športno prireditvijo (Suzana Kranjec Lebič, Vesna Turičnik, Marko Sonjak, Urška Prevalnik, vsi učitelji)
 • Šolsko glasilo (Katja Krejan, Irena Prasnic, Jernej Bobek)
 • Valeta – 15. 6. 2023 (Urška Prevalnik, Petra Matičko, Silveli Grosek, Katja Krejan, učiteljice RP)
 • Sodelovanje z društvom UPornik (Marinka Vožič, vsi učitelji)
 • Humanitarni akciji »Pokloni zvezek« in »Trije zimski botri« (Suzana Kranjec Lebič, Marinka Vožič)
 • Šolski vrt – sodelovanje s Koroškim društvom Ajda (Blaž Mlinšek, Andreja Krotmajer, Mateja Grilc)
 • Simbioza giba (Marko Sonjak, Marinka Vožič)
 • Simbioza skupnost (Lara Lužnic)
 • Mesec varne rabe interneta (Lara Lužnic, vsi učitelji)
 • Delavnice ali tabor za nadarjene učence (Jernej Bobek, Suzana Kranjec Lebič)
 • Sodelovanje s šolo Neue Mittelschule iz Dobrle vasi (Janja Hanjže Brecl, Lilijana Ladra in Mateja Petek)
 • Drevo spominov – posaditev drevesa prvošolčkov z Matjažem Feraričem (Renata Sešel, Andreja Krotmajer)
 • Bralna noč (Lilijana Ladra, Milena Jamer, razredniki)
 • Preventivna aktivnost »Začetek šole« (Marinka Vožič, razredniki)
 • Tedni vseživljenjskega učenja – Ljudska univerza Ravne na Koroškem (Kristina Prikeržnik Vrhovnik)
 • Obeležitev spominskih dni: medn. dan prijaznosti, spomin na žrtve prometnih nesreč, medn. teden pisanja z roko … (Marinka Vožič)
 • Zelemenjava – menjava sadik v sodelovanju z OŠ NT Dravograd (Blaž Mlinšek)
 • Sodelovanje z Geoparkom Karavanke (Janja Hanjže Brecl)
 • Sodelovanje z lokalnimi društvi in ustanovami: NIJZ Ravne na Koroškem, ZGS Slovenj Gradec, sadjarsko društvo Dravograd, čebelarsko društvo Dravograd in društvo gojiteljev malih živali Koroška (Blaž Mlinšek)

PROSLAVE

 • Dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2022 (obvezna proslava: 23. 12. 2022) ̶  Jernej Bobek
 • Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. 2. 2022 (obvezna proslava: 7. 2. 2022) ̶  Povabimo gosta – Lilijana Ladra
 • Dan državnosti: 25. 6. 2023 (obvezna proslava: 23. 6. 2023) Petra Matičko

 

Skupno 747 obiskov, današnjih obiskov 1