PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI

PROJEKTI

NAZIV PROJEKTA VKLJUČENI RAZREDI VODJA in vključeni učitelji

Mednarodni projekt

»Zdrava šola«

od 1. do 9. r Tatjana Čevnik – vodja, Blaž Mlinšek, Suzana K. Lebič, Marinka Vožič, razredniki
Pasavček

1.–4. r.

 

Kristina Prikeržnik Vrhovnik koordinatorica, razredničarke 1.– 4. r.
Policist Leon svetuje 5.

Aleš Vrabič PP Dravograd, Zdenka Krajnik,

Kristina Prikeržnik Vrhovnik

Zlati sonček s plavalnim tečajem v 1. razredu (učiteljice RP, Plavalni klub Fužinar Ravne) 1. a  Renata Sešel, Andreja Krotmajer
Mednarodni projekt Naša mala knjižnica

1. a, 2. a in b,

3. a in b

Marinka Vožič, Irena Prasnic, Jasmina

Rotovnik, Andreja Krotmajer, Mateja Petek (vodja)

Šolski parlament »Moja poklicna prihodnost« vsi razredi Milena Jamer
»O nama – puberteta in podobne reči« 7. razred Živa Pečoler
Spodbujajmo nekajenje

4. r. , 5. a in 5.

b

Milena Jamer, Zdenka Krajnik, Kristina

Prikeržnik Vrhovnik

Program vzgoje za nekajenje 6.–9. r. Živa Pečoler, razredniki
Projekt »Rastem s knjigo« 7. Lilijana Ladra
»Knjižne mišice« – Bralci spoznavajo koroške knjižnice Lilijana Ladra

»Bralna pismenost«

(bralni nahrbtnik)

1. do 5. r. Lilijana Ladra, učiteljice RP
Varovanje okolja Zdenka Krajnik, Živa Pečoler
Varno s soncem Zdenka Krajnik, učiteljice RP in Blaž Mlinšek
Varno na kolesu razpis B 1.–9. r. Marinka Vožič
Literarni natečaji Lilijana Ladra, učiteljice RP
Likovni natečaji Katja Krejan, učiteljice RP
Plavalni tečaj 3. a, 3. b Jasmina Rotovnik, Marinka Vožič, Plavalni klub Fužinar Ravne
Tradicionalni slovenski zajtrk 1.–9. r. Blaž Mlinšek, razredniki
Šolska shema 1.–9. r. Blaž Mlinšek, Karmen Hribernik
Turizmu pomaga lastna glava – TPLG 8. in 9. r. Petra Matičko, Lara Lužnic, Lilijana Ladra
Projekt Krokus 8. r. Petra Matičko
Razvojna naloga Učna okolja 21. stoletja 1.–9. r.

Urška Prevalnik – vodja, Tjaša Gašper, Renata Sešel, Mateja Petek, Mateja Grilc, Jasmina

Rotovnik, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Lara

Lužnic, Jernej Bobek, Petra Matičko

Varno v vrtec in šolo –  Sobivanje

1. a

 

Renata Sešel, Andreja Krotmajer, Petra Matičko
Projekt Sobivanje

1. a, 2. a in b in 3. a in b, 5.

b

Razredničarke, Andreja Krotmajer, Mateja Petek
Projekt MIMIC – Kako mladi uporabljajo družbena omrežja in druge medije 7.–9. r. Suzana Kranjec Lebič
Dvig digitalne kompetentnosti 1.–9. r.

Petra Matičko – vodja, Urška Prevalnik,

Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Renata Sešel, Marko Havle

DRUGE DEJAVNOSTI

Dejavnosti, kot so spominske ure, prireditve, proslave, okrogle mize, predavanja, plesi, sejmi in druge družabna srečanja potekajo v sodelovanju z društvi v kraju in občini in jih šola najpogosteje organizira ob raznih praznikih in drugih spominskih dnevih:

 • Šolska skupnost učencev (Milena Jamer)
 • Šolski parlament (Milena Jamer)
 • Rdeči križ (Marinka Vožič)
 • Akcija zbiranje izrabljenih kartuš, baterij … (Lara Lužnic)
 • Razstava Plakat miru Koroške regije (Katja Krejan)
 • Spletne strani šole (Lilijana Ladra, Renata Sešel, Lara Lužnic)
 • Prometna varnost, Zavod Varna pot (Marinka Vožič)
 • Planinski pohodi (Planinsko društvo Dravograd – Zdenka Krajnik, Mateja Petek)
 • Kulturne prireditve v kraju in občini (Tatjana Čevnik, Silveli Grosek, Lilijana Ladra, Jernej Bobek, Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Jasmina Rotovnik)
 • Zgodovinski spominski dnevi (Petra Matičko)
 • Kulturni spominski dnevi (Lilijana Ladra)
 • Teden otroka (Suzana Kranjec Lebič, Milena Jamer)
 • Teden požarne varnost (Boris Kotnik, Mateja Grilc)
 • Veseli december (razredniki, Milena Jamer, Suzana Kranjec Lebič)
 • Sodelovanje z Domom starostnikov sv. Eme (Kristina Prikeržnik Vrhovnik, Tatjana Čevnik)
 • Božično-novoletni bazar – december 2021 (1. do 9. razred, vsi učitelji)
 • Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu – marec 2022 (vsi učitelji)
 • Šolsko glasilo (Katja Krejan, Irena Prasnic, Jernej Bobek)
 • Valeta 15. 6. 2022 (Jernej Bobek, Silveli Grosek, Katja Krejan, učiteljice RP)
 • “Ladjice” – 6.000.000 ladjic za šest milijonov žrtev genocidov – sodelovanje s Srednjo ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor in društvom UPornik (Jernej Bobek, Marinka Vožič, vsi učitelji)
 • Humanitarni akciji »Pokloni zvezek« in »Trije zimski botri« (Suzana Kranjec Lebič, Marinka Vožič)
 • Šolski vrt – sodelovanje s Koroškim društvom Ajda (Blaž Mlinšek, Andreja Krotmajer, Mateja Grilc)
 • »Šola, da se ti zrola« – KTV Dravograd (Andreja Krotmajer, Renata Sešel, Jernej Bobek)
 • Simbioza giba (Boris Kotnik, Marinka Vožič)
 • Mini olimpijada (Športna zveza Slovenije, razredničarke prve triade)
 • Simbioza šola (Lara Lužnic)
 • Mesec varne rabe interneta (Lara Lužnic, vsi učitelji)
 • Delavnice za nadarjene učence (Jernej Bobek, Suzana Kranjec Lebič)
 • Sodelovanje s šolo Neue Mittelschule iz Dobrle vasi (Janja Hanjže Brecl, Lilijana Ladra)
 • Drevo spominov – posaditev drevesa prvošolčkov z Matjažem Feraričem (Renata Sešel, Andreja Krotmajer)
 • Bralna noč (Lilijana Ladra, Milena Jamer, razredniki)
 • Preventivna aktivnost »Začetek šole« (Marinka Vožič, razredniki)
 • Tedni vseživljenjskega učenja – Ljudska univerza Ravne na Koroškem (Tjaša Gašper)
 • Obeležitev spominskih dni: medn. dan prijaznosti, spomin na žrtve prometnih nesreč, medn. teden pisanja z roko … (Marinka Vožič)
 • Zelemenjava – menjava sadik v sodelovanju z OŠ NT Dravograd (Blaž Mlinšek)
Skupno 542 obiskov, današnjih obiskov 2