• Starši so dolžni otroka poučiti o prometnih predpisih in nevarnostih, ki jih čakajo na cesti.
 • Učenci naj upoštevajo navodila svojega razrednika in drugih učiteljev.
 • Učenci 1. razreda smejo priti v šolo le v spremstvu polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi učenci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši (pisna izjava).
 • Pri slabi vidljivosti in v mraku nosimo kresničko/odsevnike, prvošolci in drugošolci poleg teh še rumene rutice.
 • Hodimo po notranji strani pločnika, če pločnika ni, pa ob skrajnem levem robu cestišča. V skupini hodimo eden za drugim – v koloni.
 • Cesto prečkamo na prehodu za pešce. VEDNO se ustavimo, pogledamo levo in desno. Šele ko se prepričamo, da je prehod ceste varen, PONOVNO pogledamo LEVO, da res nihče ne prihaja in odločno prečkamo cesto, medtem ko preverjamo, če je tudi na desni še vedno varno.
 • Kjer ni urejenega prehoda, zelo previdno prečkamo cesto na preglednem delu. Na cesto stopimo šele, ko se prepričamo, da je prečkanje res varno!
 • Če učenec prihaja v šolo s kolesom, naj bo to pravilno opremljeno. Obvezna sta opravljen kolesarski izpit in zaščitna oprema!
 • Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi varnemu izstopanju učenca iz osebnega vozila in na parkiriščih pred šolo.
 • Vožnja s kolesom v šolo je dovoljena, saj so v okolici šole primerno urejene kolesarske poti in prostori za parkiranje koles pri šoli.
 • Zaradi nevarnih šolskih poti je učencem zagotovljen brezplačen prevoz s kombiji in z avtobusom, čeprav je razdalja manj kot 4 km.
 • Učenci vozači morajo upoštevati red na šolskih kombijih in avtobusu ter biti pozorni pri vstopu in izstopu iz vozila.
 • Pred pričetkom pouka in po njem (do odhoda šolskih kombijev in avtobusa) je za vse učence vozače v šoli organizirano varstvo.
 • Nekatera območja šolskega v bližini šole prometno niso najvarnejša. Še posebno izpostavljamo križišča pri Lužniku in cerkvi ter nesemaforiziran prehod pri trgovini Mercator.

Posebno mlajše učence je potrebno vsakodnevno opozarjati na varno hojo v šolo in domov.

Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1