V četrtek, 17. 1. 2019, je na naši šoli potekal že 29. Otroški parlament. Tema je ostala enaka kot prejšnje šolsko leto, to je ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Učenci so ponovno razmišljali o vseh štirih predlaganih temah in ugotavljali, kaj so že naredili glede ODNOSOV V ŠOLI in kaj bodo še spremenili za njihovo izboljšanje. Menijo, da so odnosi dobri, saj so dobro sprejeli priseljence in jih vključili v oddelčne skupnosti. Radi bi, da bi se več družili starejši in mlajši učenci, predvsem na športnem področju. Nudijo si tudi medsebojno pomoč.

Glede UČNIH VSEBIN menijo, da so preobširne in vsebujejo preveč podrobnosti in premalo uporabnega znanja. Želijo si več eksperimentalnega dela, učenja v naravi in več praktičnega pouka. Da torbe ne bi bile pretežke, si želijo E-učbenike. Želijo si manj domačih nalog, zavedajo pa se, da so le te potrebne za utrjevanje snovi.

Pri METODAH IN NAČINIH DELA si želijo več skupinskega dela. Radi bi, da bi teorijo povezovali s prakso. Da bi se lažje poklicno usmerjali, si želijo prakso v tovarnah in različnih ustanovah. Glede ocenjevanja si želijo več ustnega kot pisnega, prav tako želijo, da se bi ocene pridobivale še na druge načine. Menijo, da je ocenjevanje potrebno, če ga ne bi bilo, bi večina učencev naredila še manj za šolo. Raje bi imeli večkratno preverjanje in ocenjevanje znanja. Učenci zadnje triade bi naravoslovne, tehnične in športne dneve preživljali v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.

In kaj menijo o temi ŠOLA ZA ŽIVLJENJE? Menijo, da je veliko znanja, ki ga pridobijo, neuporabnega. Neumno se jim zdi, da se morajo učiti nekaj, kar lahko vedno pogledajo na splet. Želijo torej več praktičnih, uporabnih vsebin.

Učenci bodo sodelovali še na medobčinskem in regijskem parlamentu, kjer bodo predstavili svoje predloge. Predstavniki z regijskega parlamenta pa jih bodo posredovali na državnem parlamentu v Ljubljani, kjer bodo prisotni tudi predstavniki Ministrstva za šolstvo.

Mentorica Otroškega parlamenta Milena Jamer

Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1