OBVESTILO – GOTOVINSKO POSLOVANJE

Z 2. januarjem 2016 začne veljati obveznost izdaje davčno potrjenih računov pri gotovinskem poslovanju. Osebe, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, dolžne izdati račun za opravljene dobave blaga in storitev, vodijo poslovne knjige in evidence in prejmejo plačilo v gotovini. V skladu s tem spadajo med zavezance za izvajanje ZDavPR tudi zavodi na področju vzgoje in izobraževanja.

Na naši šoli smo se odločili, da davčne blagajne ne bomo uvedli, zato bomo poleg položnic za prehrano izdali posebej položnice za druge postavke (ekskurzije, dnevi dejavnosti, šole v naravi, tabori…), ki so namenjene za plačilo na transakcijski račun. Manjša plačila (kot so prevozi na zdravniške preglede, vstopnine…), pa bodo učenci sproti plačali izvajalcu storitev.

Hvala za razumevanje!

 

Ravnateljica:

Dragica Jurjec, univ. dipl. psih.

Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1