NEMŠČINA

CILJI:

 • sporazumevalna jezikovna zmožnost učenca se udejanja z izvajanjem različnih sporazumevalnih jezikovnih dejavnosti in strategij (npr. gledanje filma ali risank, reševanje križank, igra vlog – telefonski pogovori, branje in razumevanje navodil;
 • razvijali bomo štiri jezikovne zmožnosti: govorno, slušno, pisno in bralno.

IZVAJANJE PREDMETA:

 • 2 uri na teden;
 • prostovoljno;​
 • obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu;​
 • se ocenjuje po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja.​
 • 414 ur v šestih letih.

UČNE VSEBINE:

 • učne vsebine so ustrezne njihovi starosti ter se navezujejo na nejezikovne predmete v tem obdobju;
 • so raznolike, se nadgrajujejo ter se usklajujejo z vsebinami drugih predmetov v predmetniku, kot so npr. načini bivanja, vremenski pojavi, moj kraj, nakupovanje itd.
 • učenci razumejo najbolj pogosta navodila pri pouku;
 • zelo preprost opis osebe (ime, starost), opis predmetov (npr. v učilnici ) in kratka sporočila (npr. voščilo, pozdrav, preprosta vprašanja).
 • učenci razumejo pogosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi v tednu) in navodila pri pouku ter kratke opise slik; znajo poiskati določeno informacijo (npr. urnik šolskih dejavnosti).
 • Učenci v pogovoru pozdravijo in odzdravijo ter se zahvalijo, črkujejo svoje ime in naslov;
 • odgovarjajo na vprašanja (npr. koliko je ura, kam so namenjeni) in postavljajo preprosta
 • vprašanja (npr. Kaj rad ješ? Kateri šport ti je všeč?).
 • učenci deklamirajo (recitirajo), zapojejo izštevanko ali pesem;
 • na preprost način predstavijo sebe in druge (ime, kraj bivanja, starost, telefonsko številko).
 • učenci prepišejo preproste besede in kratke povedi;
 • napišejo seznam (npr. spisek dnevnih dejavnosti).

 

 

Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1