RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

 

Izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2012/2013. V njem so objavljene informacije, ki so namenjene učenkam in učencem, ki se vpisujejo v srednjo šolo.

V razpisu so predstavljene vrste izobraževalnih programov,  splošni in posebni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa in druge pomembne informacije.

Učenci najdejo informacije tudi o tem, katere programe razpisuje posamezna šola oz. njena organizacijska enota. Ob posameznem programu je tudi informacija o nazivu poklicne/strokovne izobrazbe, času trajanja izobraževanja in številu razpisanih mest za novinke in novince.

Letos Razpis ni objavljen v tiskani obliki, je pa dostopen na naslednji povezavi:

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c17909

 

Šolska svetovalna služba:

Suzana Kranjec Lebič

Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1