URNIK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

 

ŠOLSKA URA TRAJANJE UČNE URE DEJAVNOSTI
  2. – 9. razred
1. URA 7.308.15
2. URA 8.209.05
ODMOR 9.059.20 MALICA od 2. do 5. razreda,REKREATIVNI ODMOR od 6. do 9.r.
3. URA 9.2010.05
ODMOR 10.0510.20 MALICA od 6. do 9. razreda,REKREATIVNI ODMOR od 2. do 5.r.
4. URA 10.2011.05
5. URA 11.1011.55 od 11.30 dalje KOSILO 2., 3.r, OPB
6. URA 12.0012.45
ODMOR   KOSILO 2., 3. VIO
7. URA 13.0513.50
8. URA 13.5514.40     dodatni pouk, izbirni predmeti, DSP in ISP, podaljšano bivanje, MPZ in druge interesne dejavnosti

 

ŠOLSKA URA TRAJANJE UČNEURE DEJAVNOSTI
  1. razred
JV 6.208.20 MALICA 8.00–8.20
1. URA 8.209.05
2. URA 9.2010.05 SADNA MALICA 10.05
3. URA 10.2011.05
4. URA 11.1011.55 KOSILO 12.00
5. URA 12.0012.45 DOP, DOD, OPB, OPZ
  12.45–15.30 OPB, interesne dejavnosti