Knjiga je kot luč – prebereš jo, da sveti v tebi.

(France Bevk)

 

LOKACIJA IN UREDITEV KNJIŽNICE

Šolska knjižnica ima svoje prostore v prizidku šole. Meri približno 110 kvadratnih metrov. V njej je urejen prostor z leposlovjem in strokovno literaturo za učence ter s kotičkom za revijalni tisk.
Ločen od tega prostora je prostor za t. i. tiho, samostojno delo učencev, kjer lahko učenci berejo, prelistavajo revije, pišejo nalogo …
Na galeriji se nahaja strokovna knjižna zbirka za učitelje.
V knjižnici se izvajajo tudi ure knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) po posameznih oddelkih, in sicer 4 ure na oddelek.
Ob raznih praznikih, ki so povezani s knjigo in njenimi ustvarjalci, lahko učenci v knjižnici rešujejo knjižne uganke.

        Tel. št.: (02) 87 86 787

IZPOSOJA GRADIVA

Tudi v knjižnici veljajo enaka navodila kot za celo šolo, in sicer po priporočilih NIJZ.

1.Odprtost knjižnice in navodila uporabnikom

 • Knjižnica bo odprta le določene ure v tednu.
 • Uporabniki vstopajo posamezno ali v manjših skupinah (od 5 do 10 oseb).
 • Knjižničarka uporablja masko, po potrebi tudi rokavice.
 • Uporabniki si ob vstopu v knjižnico razkužijo roke.
 • Uporabniki nimajo dostopa do gradiva na policah (ni prostega pristopa), da se ne dotikajo gradiva.
 • Gradivo knjižničarka izposodi po vnaprejšnjem naročilu.
 • Lahko prakticiramo izposojo gradiva v razrede (razredne knjižnice).
 • Izkaznice se ne uporabljajo.
 • Čitalnica je zaprta.
 • Uvede se sprotno čiščenje in zračenje prostora, razkuževanje kljuk, izposojevalnega in delovnega pulta, knjižnih polic …

2.  Ravnanje z gradivom – izposoja in vračanje

 • Učenci bodo v knjižnico prihajali v manjših skupinah (največ 10).
 • Ne bo prostega pristopa, ampak uporabnikom gradivo poišče/ponudi knjižničarka (upošteva želje uporabnika).
 • Potekalo bo dosledno ločevanje gradiva na ‘čisto gradivo’ (namenjeno izposoji) in ‘nečisto gradivo’ (vrnjeno gradivo).
 • Gradivo lahko razdolžimo takoj (z rokavicami in masko), lahko po pretečeni karanteni.
 • Vrnjeno gradivo mora biti v karanteni 3 dni.

3. Izvajanje ur KIZ (knjižnična informacijska znanja)

Ure KIZ se izvajajo v posameznih matičnih učilnicah, da se izognemo prehajanju učencev iz učilnice v knjižnico.

Izpeljava KIZ ur bo povezana z branjem, spodbujanjem branja, informacijsko pismenostjo, strategijami za učenje, iskanjem informacij …

4. Bralni nahrbtniki

Vsebovali bodo le 2 leposlovni deli za učence, brez poučne knjige ter brez knjige za starše. Učenci ga bodo prejeli v matični učilnici po razporedu, ki ga bo pripravila razredničarka, in sicer v ponedeljek, vrnili ga bodo v četrtek, tako da bo do ponedeljka, ko si ga bo izposodil naslednji učenec, gradivo odležalo.

 

KNJIŽNIČNI RED

 •  IZPOSOJEVALNI ROKI

Rok za izposojo knjige je 3 tedne z možnostjo podaljšanja, razen za knjige, ki so uvrščene na sezname za domače branje, za tekmovanja …

 •  ŠTEVILO IZPOSOJENIH KNJIG

Izposoditi si je možno največ tri knjige, razen za referate, seminarske naloge, raziskovalne naloge, kjer ni omejitev.

 •  UPORABA ČITALNIŠKEGA GRADIVA

Na dom si ni možno izposoditi gradiva, ki se uporablja samo v čitalnici
(redke knjige, leksikoni, enciklopedije, revije …)

 • KNJIŽNIČNI BONTON

Česa v knjižnici ne počnem?

• ne jem in ne pijem
• se ne lovim in skrivam
• ne vpijem
• ne tekam
• ne preklinjam
• se ne pretepam
• ne trgam in uničujem knjig
• se ne norčujem iz mlajših
• ne uporabljam mobilnega telefona

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

• berem knjige in revije
• pišem seminarske naloge
• se učim
• najdem svoj mir
• pišem domačo nalogo
• se pogovarjam s prijatelji
• rešujem knjižne uganke
• bogatim svoj besedni zaklad
• pomagam mlajšim učencem

 •   DRUGO

Poškodovano ali izgubljeno knjigo učenec nadomesti z novo. Če gre za starejšo knjigo, ki je ni več mogoče kupiti, po dogovoru s knjižničarko kupi drugo knjigo.

 •  UPORABA RAČUNALNIKA

• Uporabniki lahko računalnik v knjižnici uporabljate v času izposoje za iskanje informacij za šolsko delo (domače naloge, referati, seminarske naloge …), za oblikovanje besedil in tiskanje dokumentov za šolsko delo.
• Uporaba računalnika je omejena je na največ 15 minut. Če je računalnik prost, se lahko ta čas podaljša.
• Nameščanje novih programov in brisanje nameščenih programov NI dovoljeno.
• Prepovedana je uporaba spornih in neprimernih strani, face booka, nasilnih računalniških igric …
• Pred uporabo računalnika se je potrebno vpisati na listo uporabnikov in čitljivo navesti potrebne podatke (ime, priimek, razred, datum, čas uporabe računalnika).

BRALNA ZNAČKA 

 Metulji | Enota Vrtec Majšperk

V knjižnici potekajo tudi pogovori o prebranih knjigah za bralno značko. Učenci lahko berejo poljubno izbrane knjige, primerne njihovi starostni stopnji in bralnim navadam. Pomagajo si lahko s priporočilnimi seznami. Vsi pridni bralci, ki osvojijo bralno značko, se lahko na koncu šolskega leta udeležijo Bralne noči, v okviru katere organiziramo tudi srečanje s katerim od znanih ustvarjalcev. Zlate bralce – učence, ki so osvojili bralno značko v vseh letih šolanja – pa čaka še posebno presenečenje.

UČBENIŠKI SKLAD

Tudi v šolskem letu 2021/2022 prejmejo učenci komplete učbenikov iz učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta morajo učbenike vrniti.

Če je ob vrnitvi učbenik uničen, poškodovan ali ga učenec ne vrne, mora v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih plačati zanj odškodnino.

Učenci 1. triade prejmejo komplete (DZ in učbenike z elementi delovnih zvezkov) v šoli.

 

Knjižničarka: Lilijana Ladra

 

Skupno 192 obiskov, današnjih obiskov 1