“Sončni vzhod prebuja naravo,

branje knjig razsvetljuje glavo.”

(mongolski pregovor)

LOKACIJA IN UREDITEV KNJIŽNICE

Šolska knjižnica ima svoje prostore v prizidku šole. Meri približno 110 kvadratnih metrov. V njej je urejen prostor z leposlovjem in strokovno literaturo za učence ter s kotičkom za revijalni tisk.
Ločen od tega prostora je prostor za t. i. tiho, samostojno delo učencev, kjer lahko učenci berejo, prelistavajo revije, pišejo nalogo …
Na galeriji se nahaja strokovna knjižna zbirka za učitelje.
V knjižnici se izvajajo tudi ure knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) po posameznih oddelkih, in sicer 4 ure na oddelek.
Ob raznih praznikih, ki so povezani s knjigo in njenimi ustvarjalci, lahko učenci v knjižnici rešujejo knjižne uganke.

ČAS IZPOSOJE

Knjižnica je odprta po naslednjem urniku:

 • ponedeljek: 12.00–13.00
 • torek: : 12.00–14.00
 • sreda: : 12.00–14.00
 • četrtek: : 12.00–14.00
 • petek: : 12.00–14.00

        Tel. št.: (02) 87 86 787

KNJIŽNIČNI RED

 •  IZPOSOJEVALNI ROKI

Rok za izposojo knjige je 3 tedne z možnostjo podaljšanja, razen za knjige, ki so uvrščene na sezname za domače branje, za tekmovanja …

 •  ŠTEVILO IZPOSOJENIH KNJIG

Izposoditi si je možno največ tri knjige, razen za referate, seminarske naloge, raziskovalne naloge, kjer ni omejitev.

 •  UPORABA ČITALNIŠKEGA GRADIVA

Na dom si ni možno izposoditi gradiva, ki se uporablja samo v čitalnici
(redke knjige, leksikoni, enciklopedije, revije …)

 • KNJIŽNIČNI BONTON

Česa v knjižnici ne počnem?

• ne jem in ne pijem
• se ne lovim in skrivam
• ne vpijem
• ne tekam
• ne preklinjam
• se ne pretepam
• ne trgam in uničujem knjig
• se ne norčujem iz mlajših
• ne uporabljam mobilnega telefona

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

• berem knjige in revije
• pišem seminarske naloge
• se učim
• najdem svoj mir
• pišem domačo nalogo
• se pogovarjam s prijatelji
• rešujem knjižne uganke
• bogatim svoj besedni zaklad
• pomagam mlajšim učencem

 •   DRUGO

Poškodovano ali izgubljeno knjigo učenec nadomesti z novo. Če gre za starejšo knjigo, ki je ni več mogoče kupiti, po dogovoru s knjižničarko kupi drugo knjigo.

 •  UPORABA RAČUNALNIKA

• Uporabniki lahko računalnik v knjižnici uporabljate v času izposoje za iskanje informacij za šolsko delo (domače naloge, referati, seminarske naloge …), za oblikovanje besedil in tiskanje dokumentov za šolsko delo.
• Uporaba računalnika je omejena je na največ 15 minut. Če je računalnik prost, se lahko ta čas podaljša.
• Nameščanje novih programov in brisanje nameščenih programov NI dovoljeno.
• Prepovedana je uporaba spornih in neprimernih strani, face booka, nasilnih računalniških igric …
• Pred uporabo računalnika se je potrebno vpisati na listo uporabnikov in čitljivo navesti potrebne podatke (ime, priimek, razred, datum, čas uporabe računalnika).

BRALNA ZNAČKA 

 Metulji | Enota Vrtec Majšperk

V knjižnici potekajo tudi pogovori o prebranih knjigah za bralno značko. Učenci lahko berejo poljubno izbrane knjige, primerne njihovi starostni stopnji in bralnim navadam. Pomagajo si lahko s priporočilnimi seznami. Vsi pridni bralci, ki osvojijo bralno značko, se lahko na koncu šolskega leta udeležijo Bralne noči, v okviru katere organiziramo tudi srečanje s katerim od znanih ustvarjalcev. Zlate bralce – učence, ki so osvojili bralno značko v vseh letih šolanja – pa čaka še posebno presenečenje.

UČBENIŠKI SKLAD

Tudi v šolskem letu 2020/2021 prejmejo učenci komplete učbenikov iz učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta morajo učbenike vrniti.

Če je ob vrnitvi učbenik uničen, poškodovan ali ga učenec ne vrne, mora v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih plačati zanj odškodnino.

Učenci 1. triade prejmejo komplete (DZ in učbenike z elementi delovnih zvezkov) v šoli.

 

Knjižničarka: Lilijana Ladra

Skupno 73 obiskov, današnjih obiskov 1