VPIS V 1. RAZRED

Spoštovani starši!

Vabimo vas na vpis vašega otroka v 1. razred naše šole. V skladu z Zakonom o osnovni šoli se morajo v 1. razred vpisati otroci, ki bodo v letu všolanja dopolnili starost 6 let. Letos vpisujemo otroke rojene v letu 2014.

Na naši šoli bo vpis potekal 6. 2. 2020, od 7. 30 do 16.00, v prostoru svetovalne službe.

Na vpis ste vabljeni STARŠI in OTROK!  K vpisu prinesite na vpogled otrokov osebni dokument.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v tistem šolskem okolišu, v katerem ima otrok prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v šolo izven šolskega okoliša v katerem prebivate (v drugo šolo), če obe šoli s tem soglašata. Pomembno je:

  • da starši vpišete otroka v šolo v svojem primarnem okolišu,
  • na izbrano šolo pa naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.

 

Šolska svetovalna služba:

Suzana Kranjec Lebič, prof. def za MVO

Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1