ZAPISNIK  MEDOBČINSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA, ki je bil v torek,

5.2.2918, ob 10. uri v Dvorcu Bukovje v Dravogradu

 

Prisotni delegati iz OŠ Mislinja, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, OŠ Podgorje, Prve OŠ Slovenj Gradec, Druge OŠ Slovenj Gradec, Tretje OŠ Slovenj Gradec, OŠ Šentjanž pri Dravogradu, ravnateljice OŠ Šentjanž pri Dravogradu, OŠ Mislinja, Druge OŠ Slovenj Gradec, pomočnica ravnateljice iz Prve OŠ Slovenj Gradec, Dijaki Gimnazije Slovenj Gradec in njihova mentorica Anja Pušnik, podžupan Občine Dravograd Anton Preksavec.

 

Dnevni red:

  1. Nagovor prisotnim
  2. Delavnice
  3. Debata učencev
  4. Izbor delegatov za regijski parlament

 

K1) V uvodnem delu sem kot mentorica Otroškega parlamenta na OŠ Šentjanž pozdravila vse prisotne. Ravnateljica OŠ Šentjanž je na kratko povzela vsebine parlamenta v lanskem šolskem letu. Poudarila je, naj učenci povedo, kaj želijo, da se v šolskem sistemu spremeni. Ravno sedaj se pripravljajo v šolstvu spremembe, zato bodo tudi mnenja učencev pomembna in morda upoštevana. Gospod Anton Preksavec, podžupan Občine Dravograd, je prav tako pozdravil vse prisotne, delegatom pa zaželel uspešno delo.

 

K2) Učenci so se razdelili v štiri skupine. V vsaki skupini je bilo sedem delegatov. Delavnice so vodili dijaki Gimnazije Slovenj Gradec. Vsaka skupina je obravnavala eno izmed predlaganih tem:

-Odnosi v šoli

-Učne vsebine

-Metode in načini poučevanja

-Šola za življenje

 

K3) Po delavnicah se je pričela razprava. Najprej o ODNOSIH V ŠOLI. Ugotovitve so bile:

-želijo si več komunikacije med učitelji in učenci,

-nekatere šole že imajo botrstvo, kjer se povezujejo mlajši in starejši učenci, druge si to še želijo,

-po šolah si želijo kotičke za druženje in klepetalne urice,

-strinjajo se, da je uporaba telefonov v času pouka prepovedana,

-želijo si daljše odmore, ki bi bili tudi rekreativni, preživeli bi jih na prostem,

-nekateri so mnenja, da bi lahko bilo vedenje ocenjeno,

-odgovornost za šolsko delo (veliko učencev je nima),

-na nekaterih šolah so učenci strpni do priseljencev, na drugih strpnosti ni,

-tudi disciplina med poukom ni najboljša.

 

O drugi temi UČNE VSEBINE so delegati razmišljali naslednje:

-preveč je učenja na pamet, zato hitro pozabijo,

-želijo si več pouka v naravi, nekatere šole imajo učilnice na prostem, ki pa jih ne uporabljajo,

-želijo več praktičnih vsebin in več praktičnega znanja,

-zavedajo se, da nekateri pri pouku premalo sodelujejo in poslušajo,

-več znanja bi na ta način lahko pridobili že v šoli,

-menijo, da bi se morali predmeti bolj povezovati,

-o NPZ nimajo enotnega mnenja, eni mislijo, da ni potreben,

-drugi menijo, da je v redu, da se preveri znanje,

-mislijo pa, da so NPZ preobširni in se ne strinjajo, da bi bili ocenjeni,

-želijo, da si bi tretji predmet na NPZ lahko izbrali sami,

-menijo, da so šolske torbe pretežke, da je preveč delovnih zvezkov, dovolj bi bil že učbenik in zvezek,

-imeli bi e-učbenike,

-mislijo, da imajo po šolah premalo interesnih dejavnosti med katerimi bi izbirali,

-želijo si tudi več izbirnih predmetov, obvezni bi bili le MAT, SLJ in TJA,

-všeč so jim eksperimentalno delo, kvizi, sprehodi, saj menijo, da si takrat veliko zapomnijo,

-menijo, da je pogosto preveč domače naloge,

-želijo pa si, da jih učitelj preveri,

-strinjajo se, da če nalogo naredijo, ponovijo snov,

-želijo si tudi več dni dejavnosti

 

O tretji temi METODE IN NAČINI POUČEVANJA razmišljajo:

-želijo si več skupinskega dela, ki pa ga naj učitelji ustrezno ovrednotijo,

-menijo, da vsi v skupini ne morejo dobiti enake ocene,

-želijo spoznavati delo po ustanovah, tovarnah, da bi se lažje odločili za poklic,

-imeli bi več ekskurzij in šol v naravi,

-radi bi, da se bi več ocen pridobilo še na drugačen način (referati, seminarske naloge),

-menijo, da je ocenjevanja pred konferencami preveč,

-želijo si, da bi bilo ocenjevanje bolj enakomerno razporejeno čez celo šolsko leto,

-želijo, da si bi posamezniki lahko izbrali, na kakšen način bi pridobili ocene,

-predlagali so, da bi bili vzgojni in izbirni predmeti ocenjeni opisno,

-če se bi opisno ocenjevanje izkazalo kot dobro, bi postopamo tudi pri ostalih predmetih imeli opisno oceno,

-imeli bi več krajših ocenjevanj,

-testi naj bi vsebovali osnovno znanje brez podrobnosti.

 

O zadnji temi ŠOLA ZA ŽIVLJENJE menijo:

-veliko znanja, ki ga pridobijo v šoli, kasneje ne bodo potrebovali,

-menijo, da v šoli pridobijo premalo uporabnega znanja,

– imeli bi več praktičnih vsebin (kuhanje, likanje, prva pomoč),

-gospodinjstvo tudi v 7. 8. in 9. razredu,

-imeli bi več praktičnih predmetov,

-želijo, da bi lahko izbirali med več izbirnimi predmeti,

-poklicno usmerjanje bi začeli že v 7. razredu,

-kot predmet bi imeli tudi bonton, drugi menijo, da jih morajo bontona naučiti starši,

-menijo, da se nekateri starši preveč vmešavajo v šolo in v delo učiteljev.

 

K4) Regijskega parlamenta na Ravnah se bodo udeležili:

-Maja Šmon (OŠ Mislinja)

-Filip Štumpfl (OŠ Podgorje)

-Lana Ošlovnik Špegelj(OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu)

-Julija Kotnik ( OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu)

-Lana Krajnc (OŠ Šentjanž pri Dravogradu)

-Zala Špoljar Slivnik (Prva OŠ Slovenj Gradec)

-Ajda Jamnik (Prva OŠ Slovenj Gradec)

-Tin Sekavčnik (Druga OŠ Slovenj Gradec)

-Maša Šišarica (Tretja OŠ Slovenj Gradec)

 

Parlament je bil zaključen ob 12.15.

Naslednje šolsko leto je organizator Medobčinskega parlamenta OŠ Mislinja.

 

Mnenja učencev so zabeležili dijaki gimnazije Slovenj Gradec.

 

Zapisala mentorica OP na OŠ Šentjanž pri Dravogradu Milena Jamer

Skupno 134 obiskov, današnjih obiskov 1