V ponedeljek, 22. januarja, je na šoli potekal že 28. Otroški šolski parlament. Tema letošnjega je ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Učenci so se v okviru razrednih ur pogovarjali o štirih predlaganih temah.

Razmišljali so, kaj jim pomeni učenje in prišli do zelo različnih odgovorov. Ugotovili so, da na učenje vplivajo pridnost, učne navade, interes, sposobnosti in še kaj. Primerjali so našo šolo in šolo v drugih državah in ugotovili kar precejšnje razlike. Največ so jih opazili v afriških državah, saj se njihove učilnice od naših najbolj razlikujejo. Ugotovili so, da učenci tam radi hodijo v šolo, saj  želijo, da se bi veliko naučili.

Pri temi ODNOSI V ŠOLI so ugotovili, da le ti niso najboljši. Že sošolci se med seboj večkrat sprejo, niso strpni, se ne poslušajo, prehitro nekomu sodijo in se ne prepričajo, kaj je res. Kar nekaj učencev za opravljanje šolskega dela nima odgovornosti. Velik problem je tudi disciplina, saj ima velik vpliv na pouk. Nekateri učenci bi se radi v šoli naučili čim več, radi bi poslušali, drugi pa jim to onemogočajo. Želijo, da se bi spremenilo prav na tem področju. Zavedajo se, da največ lahko k temu prispevajo sami. Žal jim do sedaj glede tega še ni uspelo narediti sprememb.

Pogovarjali so se tudi o UČNIH VSEBINAH. Učencem se zdi, da imajo veliko snovi. Želeli bi, da bi imeli na urniku predmete, ki bi jih sami izbrali, torej več izbirnih predmetov, da se bi vsak lahko vključil tja, kjer ga bi zanimalo in bi mogoče zato bolj poslušal. Radi bi imeli predmete, kjer bi kaj izdelovali in ustvarjali. Tudi pri gospodinjstvu bi radi imeli več praktičnega dela.

Tretja tema je imela naslov METODE IN NAČINI POUČEVANJA. . Všeč jim je delo po skupinah, a se večkrat zgodi, da kdo ne sodeluje, moti delo skupine, zato znanje takrat ni najboljše. Všeč jim je, da na spletu lahko hitro pridejo do različnih podatkov. Želijo si tudi tablice, s katerimi bi popestrili pouk.

Razpravljali so, kakšna bi bila šola brez ocen. Ugotovili so, da verjetno ne preveč dobra. Že sedaj se nekateri ne trudijo, če bi bilo brez ocen, se bi še manj. Še sami prav ne vedo, kaj bi morali storiti, da se bi na tem področju kaj spremenilo. Znanje se jim zdi pomembno. To so videli tudi v predstavi Društva za boljši svet. Hoteli so jim pokazati, da boš dosegel želeni poklic in dobil službo, če boš pokazal znanje.

Več kot polovica učencev misli, da so naloge pomembne, saj če jih naredijo, ponovijo tisto, kar so se učili.

V zadnji temi UPORABNOST VSEBIN ZA ŽIVLJENJE pa so ugotovili, da se v šoli učijo stvari, ki so v življenju pomembne, so pa tudi stvari, ki jih mogoče ne bodo potrebovali. Želijo si, da bi jih bilo v razredih manj, da bi imeli prostor za kotičke, kjer bi preživljali čas v daljših odmorih.

Imeli pa so še nekaj idej. Na primer, da bi nosili šolske uniforme. Ker na šoli že nekaj časa nimajo šolskega zvonca, bi radi vedeli, kako je, če začetek in konec šolske ure zazvoni zvonec.

Šolskega parlamenta se je udeležila tudi Patricija Pogorelčnik, ki je sedaj že gimnazijka in je lani uspešno zastopala našo šolo na državnem parlamentu v Ljubljani. Članom parlamenta je povedala razliko med učenjem v osnovni in srednji šoli. Rekla je, da je srednja šola zahtevna, kako jo boš izdelal, je odvisno ključno od tvojega dela.

Po debati o šolstvu in šolskem sistemu, smo izbrali štiri učence, ki se bodo v četrtek, 25.1.2018, udeležili medobčinskega Otroškega parlamenta v Slovenj Gradcu. Šolo bodo zastopali Blažka Merc-Praper, Lana Krajnc, Blaž Ošlak in Luka Karner.

Mentorica Šolske skupnosti in Otroškega parlamenta Milena Jamer

Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1