AKCIJA bodi previden

Spoštovani!
Tudi v letošnjem letu bo v obdobju od 1. do 14. oktobra 2012 potekala nacionalna akcija za večjo
varnost Pešcev s sloganom bodi previden, s katero opozarjamo na problematiko varnosti pešcev v
prometu, učence v šolah, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih
materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev. Akcija je del načrtovanih aktivnosti za večjo
prometno varnost v Sloveniji, ki potekajo na nacionalni in lokalni ravni.


Akcija bodi previden poteka v sodelovanju z ostalimi institucijami, ki skrbijo za večjo prometno
varnost: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in
šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Občinski sveti za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, AMZS, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Zavod Varna
pot, ZDUS in drugi.


V akciji bodi previden poudarjamo temeljno pravilo, da je v prometu VIDNOST – VARNOST. Pešci
lahko in morajo tudi sami poskrbeti, da bi bili v prometu bolj vidni in tako tudi bolj varni. Hkrati pa bi
radi OPOZORILI in spodbudili VOZNIKE, da IMAJO PEŠCI PREDNOST na označenih prehodih za pešce,
ter da morajo prilagoditi svoje ravnanje ter znižati hitrosti in odstopiti prednost pešcem, ki želijo
prečkati cesto znotraj naselij. S tem seveda ne zanemarjamo drugih ukrepov, kot so izgradnja varnih
površin za pešce, izvajanje tehničnih ukrepov za umirjanje prometa ali represivnega dela policije,
zagotavljanje prevozov za otroke, ki do šole nimajo varnih poti, ali druge.


Za izvedbo preventivnih aktivnosti v šolah smo pripravili komplet gradiv bodi previden (pisma,
razglednice, zgibanke in plakate), ki vam jih preko občinskih SPV pošiljamo in prosimo, da se v akcijo
vključite tudi Vi. Gradivo smo pripravili glede na predvideno število učencev po podatkih Ministrstva
za izobraževanje, kulturo, znanost in šport.

 VOZNIK_4.mp3

 PESEC_4.mp3

previden

Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1